Truy cập nội dung luôn
Quay lại

CHUYÊN MỤC "HỌC TỪ SỰ KIỆN" SỐ THÁNG 01/2022

Chuyên mục "HỌC TỪ SỰ KIỆN" số tháng 01/2022 là số cuối của học kỳ 1 năm học 2021-2022, nhìn lại "tháng Một" với những dấu ấn sự kiện, nhân vật tự hào của đất nước, của thế hệ trẻ và của Bách khoa. Trong đó, có những liên hệ đến quá trình học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Sinh viên đạt 80 điểm trở lên và có thời lượng truy cập ít nhất 05 phút, sẽ được xét duyệt điểm rèn luyện.
- Sinh viên đạt 90 điểm trắc nghiệm và trả lời câu dự đoán gần đúng nhất sẽ được ghi nhận 01 sao trong tháng.

LINK FORM HỌC TỪ SỰ KIỆN THÁNG 01/2022 TẠI ĐÂY

Link hoạt động trên iCTSV: https://ctsv.hust.edu.vn/#/hoat-dong/2537/chuyen-muc-hoc-tu-su-kien-so-thang-01-2022

Thời gian xét duyệt điểm rèn luyện: 10/02/2022.