Truy cập nội dung luôn
Quay lại

CHUYÊN MỤC HỌC TỪ SỰ KIỆN - SỐ THÁNG 12/2021

Chuyên mục "HỌC TỪ SỰ KIỆN" số tháng 12/2021 nhìn lại "tháng 12" với những dấu ấn sự kiện, nhân vật gắn liền với trang sử hào hùng của niềm tự hào dân tộc. Trong đó, có những liên hệ đến quá trình học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sinh viên tham gia sẽ được duyệt điểm rèn luyện khi đạt được đồng thời 02 kết quả là: Trả lời đạt từ 80 ĐIỂM TRỞ LÊN THỜI LƯỢNG TRUY CẬP TỪ 5 PHÚT TRỞ LÊN, để đảm bảo có thể xem bản video tư liệu đính kèm. 

Chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội

2. Thời gian tham gia: Từ 29/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021

3. Cách thức tham gia:

- Truy cập vào link CHUYÊN MỤC "HỌC TỪ SỰ KIỆN" SỐ THÁNG 12/2021 để trả lời các câu hỏi.

- Sử dụng mail hust để tham gia. Mỗi một mail được tham gia hoạt động số tháng 12/2021 một lần duy nhất.

4. Đánh giá kết quả:

- Sinh viên đạt 80 điểm trở lên và Thời gian từ lúc truy cập vào form chuyên mục đến lúc hoàn thành hoạt động TỐI THIỂU LÀ 5 PHÚT. Sau đó chụp lại màn hình kết quả và gửi minh chứng xét duyệt điểm rèn luyện về Hoạt động trên iCTSV: https://ctsv.hust.edu.vn/#/hoat-dong/2343/chuyen-muc-hoc-tu-su-kien-so-thang-12-2021

- Sinh viên đạt 90 điểm trở lên nhân và trả lời câu hỏi dự đoán gần đúng nhất sẽ được ghi nhận thêm 01 sao trong tháng

5. Lưu ý

- BTC sẽ không duyệt điểm rèn luyện đối với cá nhân có thời lượng truy cập ít hơn 5 phút.

- Chụp hình lại minh chứng các sự kiện tham gia để có cơ hội ghi nhận hoạt động THAM GIA TÍCH CỰC (+3 điểm rèn luyện cho sinh viên tham gia chuyên mục từ 3 lần trở lên đều đạt 80 điểm) tại https://ctsv.hust.edu.vn/#/hoat-dong/2226/tham-gia-tich-cuc-chuyen-muc-hoc-tu-su-kien