Truy cập nội dung luôn
Quay lại

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ HỌC KỲ 2021-2

Việc đăng ký học tập của sinh viên phải được thực hiện trực tuyến qua cổng thông tin CTT.hust.edu.vn

Trường hợp sinh viên không đăng ký trực tuyến thành công vào các lớp học phần lý luận chính trị của kỳ 2021-2 (bắt đầu ngày 28/03/2022), thì theo dõi đăng ký trực tuyến vào các kỳ tiếp theo.

Sinh viên K63 về trước, trường hợp không đăng ký trực tuyến thành công, nếu vì yêu cầu hoàn thành kế hoạch học tập để kịp tiến độ làm thủ tục tốt nghiệp, thì có thể làm đơn theo mẫu https://fpt.hust.edu.vn/bai-viet/-/asset_publisher/oxwUI03294Io/content/-on-ang-ky-hoc và gửi nguyện vọng qua email sis.dpt@hust.edu.vn để xem xét, giải quyết.

Khoa Lý luận chính trị trân trọng thông báo