Truy cập nội dung luôn

Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

ThS. Phạm Thị Mai Duyên

Ảnh

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Các môn giảng dạy:

- tưởng Hồ Chí Minh

Hướng nghiên cứu:

-Triết học
-Tư tưởng Hồ Chí Minh

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Học hàm, học vị: GVC, Thạc sỹ

Email: Duyen.phamthimai@hust.edu.vn

Địa chỉ liên hệ: P310, nhà D3, Khoa luận chính trị

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu khoa học:

- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công đoàn trong việc định hướng xây dựng công đoàn trường đại học Bách Khoa Hà Nội. (Đề tài NCKH cấp trường).

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng gắn lý luận với thực tiễn ở các trường đại học, cao đẳng khối ngành kĩ thuật trên địa bàn Hà Nội. (Đề tài NCKH cấp Bộ)

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 5 1 7 0 5
Đang online: 67
Hôm nay: 247
Trong tuần: 1426
Trong tháng: 4849