Truy cập nội dung luôn

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

Việc đăng ký học tập của sinh viên phải được thực hiện trực tuyến qua cổng thông tin CTT.hust.edu.vn

Trường hợp sinh viên không đăng ký trực tuyến thành công vào các lớp học phần lý luận chính trị của kỳ 2021-2 (bắt đầu ngày 28/03/2022), thì theo dõi đăng ký trực tuyến vào các kỳ tiếp theo.

Sinh viên K63 về trước, trường hợp không đăng ký trực tuyến thành công, nếu vì yêu cầu hoàn thành kế hoạch học tập để kịp tiến độ làm thủ tục tốt nghiệp, thì có thể làm đơn theo mẫu https://fpt.hust.edu.vn/bai-viet/-/asset_publisher/oxwUI03294Io/content/-on-ang-ky-hoc và gửi nguyện vọng qua email sis.dpt@hust.edu.vn để xem xét, giải quyết.

Khoa Lý luận chính trị trân trọng thông báo

Thông báo Thông báo

LỊCH PHÚC TRA MÔN TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN 2022.1
24 tháng 03, 2023
THÔNG BÁO PHÚC TRA HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN 2022.1 Kết quả thi cuối kỳ 2022-1 của học phần  Triết học Mác – Lênin đã được cập nhật trên hệ thống Quản lý đào tạo, Nhóm...
LỊCH PHÚC TRA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
23 tháng 03, 2023
THÔNG BÁO LỊCH PHÚC TRA Điểm thi cuối kỳ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Sinh viên PHÚC TRA, đến VP bộ môn D3 -310 theo lịch trực • Chiều thứ 5 (23/3/2023): 14h -16h •...
LỊCH PHÚC TRA MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN
21 tháng 03, 2023
THÔNG BÁO LỊCH PHÚC TRA MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN VÀ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN KỲ 2022-1   Kết quả thi cuối kỳ 2021-3 học phần  Lịch sử Đảng...
PHÚC TRA HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC KỲ 2022.1
21 tháng 03, 2023
Khoa Lý luận chính trị nhận đơn phúc tra của sinh viên tại văn phòng nhóm chuyên môn Kinh tế Chính trị (Phòng 407 toà D3), thời hạn tiếp nhận đến hết 11h thứ Sáu, ngày 24/03/2023.
THÔNG BÁO: NHẬN ĐƠN PHÚC TRA HỌC KỲ 2021.3 ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
29 tháng 09, 2022
THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC TRA ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC - HỌC KỲ 2021.3 Thời gian: Từ ngày 3 - 5 tháng 10 năm 2022 Sáng: 9h00 - 11h00 Chiều: 13h30 - 15h30 ...
1 2 3 ... 6 Next