Truy cập nội dung luôn

Tư liệu hình ảnh Tư liệu hình ảnh

TOẠ ĐÀM THÁNG 1/2021
27 tháng 05, 2021
Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Lý luận Chính trị" diễn ra vào ngày 27/12/2020 được tổ chức bởi Khoa Lý luận Chính trị, trường ĐHBK Hà Nội.
HỘI THẢO KHOA HỌC 2016
10 tháng 11, 2016
Vào ngày 10/11/2016, Khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị tại phòng 312 – D3 nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
HỘI THẢO KHOA HỌC 2015
15 tháng 06, 2015
Tư liệu hình ảnh Hội thảo Khoa học năm 2015 "Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận Chính trí tại các trường Đại học không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh"
1