Tin tức Tin tức

Trong không khí của tháng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học và Sáng tạo năm 2022, Thực hiện chương...
SINH HOẠT NGOẠI KHÓA MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chiều ngày 08/06/2022 tại phòng họp...
Thực hiện công văn số 261-TB/ĐU về việc tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 của Đảng...
Hoà trong không khí kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh...

Sự kiện Sự kiện

18
TH 06
Sau quãng thời gian danh cho sinh viên tập trung thi giữa kỳ từ cuối tháng 5/2022, chuyên mục...
07
TH 05
Tháng Tư ghi dấu những sự kiện lớn của đất nước và thế giới. Chuyên mục "HỌC TỪ SỰ KIỆN" điểm lại...
10
TH 04
Trở lại với hình thức học trực tiếp tại Trường trong học kỳ 2021-2, chuyên mục "HỌC TỪ SỰ KIỆN"...
31
TH 01
Chuyên mục "HỌC TỪ SỰ KIỆN" số tháng 01/2022 là số cuối của học kỳ 1 năm học 2021-2022, nhìn lại...

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Kết quả thi cuối kỳ 2021-1 của học phần Kinh tế Chính trị Mác – Lênin (SSH1121) đã cập nhập trên...
Căn cứ Quyết định của Ban Giám hiệu về việc thành lập Hội đồng đánh giá công trình SV NCKH 2021...
Khoa Lý luận chính trị tiếp nhận Đơn xin phúc tra bài thi cuối kỳ 2020-2 của sinh viên theo...
Mẫu phúc tra dành cho sinh viên có nhu cầu phúc tra điểm thi các môn Lý luận Chính trị. Thời hạn...