Truy cập nội dung luôn
Quay lại

HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sáng ngày 18/5/2022 Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị đã tiến hành Tổ chức Hội nghị Đảng viên. Địa điểm: Phòng họp Khoa Lý luận Chính trị Phòng 312-D3 với sự tham gia của đông đảo đảng viên trong Chi bộ

Sau hơn 1h làm việc thống nhất các nội dung công việc và công tác chuẩn bị cho Đại hội, Hội nghị đã bỏ phiếu thống nhất ý  kiến về các đồng chí tham gia cấp uỷ trong nhiệm kỳ tới.

Hội nghị kết thúc vào lúc 9h00 cùng ngày