[ICPT.HUST 2023] HƯỚNG DẪN NỘP BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ

[ICPT.HUST 2023] HƯỚNG DẪN NỘP BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ

 •   25/09/2023 17:18:00
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
[ICPT.HUST 2023] THỂ THỨC CHẾ BẢN HỘI THẢO QUỐC TẾ

[ICPT.HUST 2023] THỂ THỨC CHẾ BẢN HỘI THẢO QUỐC TẾ

 •   25/09/2023 17:02:00
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Ban tổ chức kính mời các tác giả gửi bài cho Hội thảo quốc tế ICPT.HUST 2023 tham khảo thể thức chế bản tại website icpt.hust.edu.vn
[ICPT.HUST 2023] THÔNG BÁO SỐ 2: GIA HẠN NHẬN BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ ICPT.HUST

[ICPT.HUST 2023] THÔNG BÁO SỐ 2: GIA HẠN NHẬN BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ ICPT.HUST

 •   25/09/2023 15:47:00
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Thời hạn tiếp nhận bài đến hết ngày 20/10/2023 trên nền tảng trực tuyến tại website chính thức của Hội thảo: icpt.hust.edu.vn.
[ICPT.HUST 2023] THÔNG BÁO SỐ 1: THƯ MỜI GỬI BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ

[ICPT.HUST 2023] THÔNG BÁO SỐ 1: THƯ MỜI GỬI BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ

 •   21/06/2023 04:32:00
 •   Đã xem: 569
 •   Phản hồi: 0
Đại học Bách khoa Hà Nội trân trọng kính mời các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế tham gia Hội thảo ICPT 2023 với chủ đề “Nguồn nhân lực cho phát triển bền vững”.
TUYỂN TẬP CÔNG BỐ KHOA HỌC HỘI THẢO 2021

TUYỂN TẬP CÔNG BỐ KHOA HỌC HỘI THẢO 2021

 •   18/12/2021 04:01:00
 •   Đã xem: 542
 •   Phản hồi: 0
Tuyển tập công bố khoa học Hội thảo quốc gia "Nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học kỹ thuật với tầm nhìn định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIII"
[HTQG 2021] THÔNG BÁO SỐ 4: TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA 2021

[HTQG 2021] THÔNG BÁO SỐ 4: TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA 2021

 •   18/12/2021 02:37:00
 •   Đã xem: 753
 •   Phản hồi: 0
Trải qua bốn tháng tiếp nhận bài, thực hiện quy trình phản biện và tuyển chọn, Ban Tổ chức đã xét đăng công bố 58 bài nghiên cứu từ các tác giả trên phạm vi toàn quốc. Nội dung các bài nghiên cứu tập trung vào 03 chủ đề lớn
[HTQG 2021] THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ THỜI ĐIỂM DIỄN RA HỘI THẢO KHOA HỌC 2021

[HTQG 2021] THÔNG BÁO SỐ 3 VỀ THỜI ĐIỂM DIỄN RA HỘI THẢO KHOA HỌC 2021

 •   11/10/2021 13:25:00
 •   Đã xem: 744
 •   Phản hồi: 0
Vì dịch Covid-19, Hội thảo sẽ rời đến thời điểm thích hợp cuối năm 2021. Các hoạt động chuyên môn vẫn diễn ra theo kế hoạch. Kỷ yếu công trình khoa học Hội thảo sẽ đươc làm thủ tục xuất bản, lấy chỉ số ISBN trước thời điểm tổ chức. Phiên bản điện tử sẽ được đăng trên trang thông tin chính thức của Hội thảo.
[HTQG 2021] THÔNG BÁO GIA HẠN NHẬN BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 07/09/2021

[HTQG 2021] THÔNG BÁO GIA HẠN NHẬN BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 07/09/2021

 •   19/08/2021 20:20:00
 •   Đã xem: 783
 •   Phản hồi: 0
Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của các tác giả, Ban tổ chức thông báo gia hạn tiếp nhận bài tham luận Hội thảo đến hết ngày 07/09/2021.
[HTQG 2021] THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC 2021

[HTQG 2021] THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC 2021

 •   19/08/2021 20:20:00
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của các tác giả, Ban tổ chức thông báo gia hạn tiếp nhận bài tham luận Hội thảo đến hết ngày 07/09/2021.
THỂ THỨC CHẾ BẢN HỘI THẢO QUỐC GIA 2021

THỂ THỨC CHẾ BẢN HỘI THẢO QUỐC GIA 2021

 •   30/05/2021 23:55:00
 •   Đã xem: 660
 •   Phản hồi: 0
Thể thức chế bản quy định về dung lượng bài tham luận, font chữ, dãn dòng và trích dẫn tài liệu tham khảo.
THỜI HẠN NỘP BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA 2021

THỜI HẠN NỘP BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA 2021

 •   30/05/2021 05:21:00
 •   Đã xem: 536
 •   Phản hồi: 0
Các nhà khoa học và chuyên gia lưu ý thời gian nhận bài và kế hoạch tiến độ của Hội thảo 2021.
CẤU TRÚC BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC GIA 2021

CẤU TRÚC BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC GIA 2021

 •   30/05/2021 05:13:00
 •   Đã xem: 635
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn cấu trúc bài tham luận cho Hội thảo “Nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học kỹ thuật, với tầm nhìn định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIII”
THÔNG TIN LIÊN HỆ HỘI THẢO

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỘI THẢO

 •   27/05/2021 04:12:00
 •   Đã xem: 2130
 •   Phản hồi: 0
TOẠ ĐÀM THÁNG 1/2021

TOẠ ĐÀM THÁNG 1/2021

 •   27/05/2021 04:05:00
 •   Đã xem: 479
 •   Phản hồi: 0
Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Lý luận Chính trị" diễn ra vào ngày 27/12/2020 được tổ chức bởi Khoa Lý luận Chính trị, trường ĐHBK Hà Nội.
LINK GỬI BÀI HỘI THẢO 2021

LINK GỬI BÀI HỘI THẢO 2021

 •   27/05/2021 04:01:00
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
HỘI THẢO KHOA HỌC ICPT 2023

HỘI THẢO KHOA HỌC ICPT 2023

 •   27/05/2021 03:42:00
 •   Đã xem: 2432
 •   Phản hồi: 0
MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC 2021

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC 2021

 •   27/05/2021 03:20:00
 •   Đã xem: 565
 •   Phản hồi: 0
Một số định hướng báo cáo dành cho các nhà khoa học, chuyên gia trong gửi đăng bài tham luận Hội thảo 2021.
TUYỂN TẬP BÁO CÁO THAM LUẬN TOẠ ĐÀM THÁNG 1/2021

TUYỂN TẬP BÁO CÁO THAM LUẬN TOẠ ĐÀM THÁNG 1/2021

 •   27/01/2021 04:07:00
 •   Đã xem: 507
 •   Phản hồi: 0
Tuyển tập gồm 10 bài tham luận của các báo cáo viên tham dự Toạ đàm "Nâng cao hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Lý luận Chính tri" diễn ra vào ngày 27/12/2021.
GỬI BÀI TRỰC TUYẾN HỘI THẢO QUỐC TẾ ICPT 2023

GỬI BÀI TRỰC TUYẾN HỘI THẢO QUỐC TẾ ICPT 2023

 •   22/11/2020 21:28:00
 •   Đã xem: 8431
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây