Truy cập nội dung luôn
Quay lại

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC 2016

Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Khoa Lý luận Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận Chính trị vào ngày 10/11/2016. Hội thảo đã tập trung thảo luận về chủ đề đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị nhằm phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả giáo dục. Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội 2016, ISBN 978-604-95-0058-9