Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

 

Khoa Lý luận chính trị hiện có 23 giảng viên được sắp xếp theo 05 nhóm chuyên môn, cùng với 02 chuyên viên văn phòng Khoa. Về tổ chức hành chính, Khoa là đơn vị cấp 2 trong cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Về hoạt động chuyên môn, Khoa phân công cho 05 nhóm chuyên môn chuyên trách theo các học phần.

 

Đứng đầu là Ban chủ nhiệm Khoa, gồm có:

- PGS.TS. Đinh Thanh Xuân - Trưởng khoa

- ThS. Nguyễn Quốc Đoàn - Phó trưởng khoa

- ThS. Ngô Quế Lân - Phó trưởng khoa

 

Hội đồng Khoa do Hiệu trưởng quyết định thành lập, là bộ phận tham vấn cho Ban chủ nhiệm Khoa trong công tác điều hành. Thành viên Hội đồng Khoa bao gồm Ban chủ nhiệm Khoa và các giảng viên được phân công vai trò Trưởng chuyên môn. Tổ văn phòng là bộ phận giúp việc hành chính của Ban chủ nhiệm Khoa.

 

Bộ phận chuyên môn:

- Triết học - Trưởng chuyên môn: TS. Trần Việt Thắng

- Kinh tế chính trị học - Trưởng chuyên môn: ThS. Ngô Quế Lân

- Chủ nghĩa xã hội khoa học - Trưởng chuyên môn: TS. Nguyễn Thị Huyền

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Trưởng chuyên môn: TS. Phạm Nguyên Phương

- Tư tưởng Hồ Chí Minh -  Trưởng chuyên môn: TS. Hà Thị Dáng Hương

 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

2 4 2 2 5 3
Đang online: 462
Hôm nay: 805
Trong tuần: 4501
Trong tháng: 15546