Truy cập nội dung luôn

Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất

1. Phòng làm việc: Khoa được giao quản lý sử dụng diện tích làm việc 360m2 tại tầng 3 và tầng 4 nhà D3, được sắp xếp thành khu làm việc bao gồm:

 

05 văn phòng của 05 nhóm chuyên môn

01 phòng Trưởng khoa

01 văn phòng và Phòng Phó Trưởng khoa

01 Phòng đọc

01 phòng họp

 

2. Về trang thiết bị và tài liệu tham khảo: Các tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu các môn học do Khoa đảm nhiệm.

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

2 4 2 2 6 1
Đang online: 385
Hôm nay: 813
Trong tuần: 4509
Trong tháng: 15554