Truy cập nội dung luôn

Công tác giảng dạy Công tác giảng dạy

Kể từ khi được thành lập cho đến nay, nhiệm vụ chính của Khoa là giảng dạy 5 môn học cơ bản, bao gồm: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên tất cả các hệ đào tạo của Trường. Ngoài ra, Khoa còn đảm nhận giảng dạy các môn: Lịch sử triết học, Lôgíc học, Kinh tế học đại cương và Pháp luật đại cương. Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, từ năm học 2005 - 2006, Khoa được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi lý luận chính trị cuối khoá cho sinh viên các hệ đào tạo của Trường.

Nằm trong chiến lược xây dựng Đại học Bách Khoa Hà Nội thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, Khoa Lý luận chính trị định hướng mở rộng hoạt động nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó lĩnh vực lý luận chính trị là trọng tâm, bên cạnh đó là các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa.Khoa đang phấn đấu mở thêm môn học mới.

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 3 9 4 1 6
Đang online: 34
Hôm nay: 28
Trong tuần: 169
Trong tháng: 5205