Truy cập nội dung luôn

gửi bài trực tuyến gửi bài trực tuyến

 

Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị trong các trường đại học kỹ thuật, với tầm nhìn định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIII" tiếp nhận tham luận khoa học trên phạm vi toàn quốc, để thực hiện quy trình phản biện.

Tác giả tiếp nhận nội dung phản biện và thực hiện chỉnh sửa bổ sung, rồi gửi lại bằng cách click vào Phiếu gửi bài ĐÃ HOÀN THIỆN SAU PHẢN BIỆN dưới đây, điền thông tin, tải file chế bản lên và gửi đi. Sau đó, sản phẩm sẽ được xét đăng Kỷ yếu công bố công trình khoa học của Hội thảo.

 
Để hỗ trợ thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Ban Chuyên môn: Trưởng khoa PGS. Đinh Thanh Xuân: xuan.dinhthanh@hust.edu.vn
Ban Thư ký: Phó trưởng khoa Ngô Quế Lân: lan.ngoque@hust.edu.vn