Truy cập nội dung luôn

THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỘI THẢO "NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT VỚI TẦM NHÌN ĐỊNH HƯỚNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII"

 

Ban Tổ chức: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội PGS. Huỳnh Đăng Chính, cùng với đại diện lãnh đạo nhóm 07 Trường Đại học kỹ thuật.

Ban Chuyên môn: Trưởng khoa PGS. Đinh Thanh Xuân: xuan.dinhthanh@hust.edu.vn

Ban Thư ký: Phó trưởng khoa Ngô Quế Lân: lan.ngoque@hust.edu.vn

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Phòng 312A, toà D3, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.