Truy cập nội dung luôn

Nghiên cứu/ Nghiên cứu/

Đề tài cấp cơ sở năm 2011

 

1.Những tác động tới sinh viên trong việc đào tạo tín chỉ ở Trường ĐHBKHN

ThS. Lê Thị Lan

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

2.Một số giải pháp nhằm phát huy năng lực tự học của sinh viên ĐHBKHN trong điều kiện học tín chỉ hiện nay

ThS. Trần Việt Thắng

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

3.Đổi mới phương pháp dạy học môn Những NLCB của CNMLN nhằm nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho SV ĐHBKHN, T2012-220

TS. Đinh Thanh Xuân

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

4.Tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Campuchia về hợp tác chính trị, an ninh quốc phòng từ năm 2006 -2010, T2012 - 221

ThS. Lương Thị Phương Thảo

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

5.Giải pháp để sinh viên ĐHBKHN học tốt môn ĐLCM của ĐCSVN theo QĐ 52- BGD ĐT, T2012-222

ThS. Hoàng Thu Hương

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 

Đề tài cấp cơ sở năm 2014

1.Giải pháp nâng cao vai trò chủ thể nhận thức trong học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên trường ĐHBKHN,

T2014-134

TS. Mai Thị Thanh

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

2.Tìm hiểu pháp luật thời Lê sơ - giá trị và ý nghĩa của nó trong công tác giáo dục ý thức pháp luật cho SV ĐHBKHN,

T2014-136

ThS. Trần Việt Thắng

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

3.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc nhằm giáo dục tinh thần dân tộc và chủ quyền quốc gia cho sinh viên ĐHBK HN trong giai đoạn hiên nay,

T2014 -137

ThS. Hà Thi Dáng Hương

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

4Đánh giá vai trò của hạt động ngoại khóa đối với việc xây dựng phẩm chất của sinh viên ĐHBKHN, T2014- 135

ThS. Nguyễn Quang Trường

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 
 
Đề tài triển khai trong năm 2015

1.Một số kinh nghiệm về đảm bảo an ninh biên giới Việt Nam-Campuchia và vận dụng vào giảng dạy môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lương Thị Phương Thảo

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

2.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền vào giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Quốc Đoàn

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

3.Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Hoàng Thị Lan

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

4.Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về  phát huy nhân tố con người trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội hiện nay

Nguyễn Xuân Trung

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

5.Vận dụng lý luận Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin ở Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Hoàng Thị Hạnh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

6.Giải pháp phát huy hiệu quả học tập nhóm ở các môn lý luận chính trị của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong quá trình đào tạo tín chỉ hiện nay.

Hà Thị Dáng Hương

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 
 
 Đề tài cấp cơ sở 2016

1.Đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị theo hướng kết hợp giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên ĐHBKHN, T2016 -PC - 001

PGS. Hồ Tuấn Dung

Đang triển khai

2.Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kỹ thuật thông qua mô hình hoạt động đoàn thể, T2016-PC-002

ThS. Ngô Quế Lân

Đang triển khai

3.Vai trò của sở hữu nhà nước trong tiến trình Việt Nam tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bính Dương (TPP), T2016-PC- 003

TS. Nguyễn Thị Huyền

Đang triển khai

4.Vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh vào giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông từ năm 2000-2015, T2016 -PC - 004

CN. Nguyễn Thị Thu Hà

Đang triển khai

5.Giải pháp sử dụng hiệu quả phương pháp, phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở trường ĐHBKHN, T2016 -PC - 005

ThS. Phạm Thị Mai Duyên

Đang triển khai

6.Cơ hội và thách thức đối với một số ngành hàng xuất khẩu khi Việt Nam tham gia hiệp định TPP, T2016 -PC - 006

PGS. Trần Thị Lan Hương

Đang triển khai
 
 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

2 4 2 2 5 7
Đang online: 364
Hôm nay: 809
Trong tuần: 4505
Trong tháng: 15550