Truy cập nội dung luôn
Quay lại

LỊCH PHÚC TRA MÔN TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN 2022.1

THÔNG BÁO PHÚC TRA

HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN 2022.1

Kết quả thi cuối kỳ 2022-1 của học phần Triết học Mác – Lênin đã được cập nhật trên hệ thống Quản lý đào tạo, Nhóm chuyên môn Triết học thông báo nhận đơn phúc tra của sinh viên tại:

  • Địa chỉ: Văn phòng nhóm chuyên môn Triết học (Phòng 309 toà D3)
  • Thời gian: tiếp nhận từ 27/03 - 29/03/2023, trong giờ làm việc