Truy cập nội dung luôn
Quay lại

LỊCH PHÚC TRA MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO LỊCH PHÚC TRA Điểm thi cuối kỳ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh viên PHÚC TRA, đến VP bộ môn D3 -310 theo lịch trực

• Chiều thứ 5 (23/3/2023): 14h -16h

• Sáng thứ 6 (24/3/2023): 8h30-10h

• Chiều thứ 6 (24/3/2023): 13h00-3h