Truy cập nội dung luôn
Quay lại

LỊCH HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021

Căn cứ  Quyết định của Ban Giám hiệu về việc thành lập Hội đồng đánh giá công trình SV NCKH 2021 - Phân ban Lý luận chính trị, cùng với Hướng dẫn của Phòng QLNC về việc triển khai công việc trong điều kiện dịch Covid-19, BCN Khoa Lý luận chính trị xin thông báo chương trình làm việc của Hội đồng như sau:

Thời gian làm việc: bắt đầu từ 13h30 thứ năm ngày 20/05/2021

Phương thức làm việc:
  • Thành viên Hội đồng Phân ban và BTC: Họp trực tiếp ở phòng làm việc tại Trường.
  • Sinh viên trình bày, giảng viên hướng dẫn và CBGV quan tâm tham dự trực tuyến. Các giảng viên hướng dẫn lưu ý nhắc sinh viên đăng nhập đúng giờ.
Link phiên họp trực tuyến: 
 
Code đăng nhập: kfp02ae
Kính mời các thầy cô cùng các em sinh viên quan tâm tham dự.
Trân trọng thông báo!