Truy cập nội dung luôn
Quay lại

THÔNG BÁO: NHẬN ĐƠN PHÚC TRA KỲ 2021.2 ĐIỂM THI KẾT THÚC HOC PHẦN MÔN TRIẾT HỌC

Kết quả thi cuối kỳ 2021-2 của học phần Triết học Mác – Lênin (SSH1111) của các lớp học từ tuần 23 đến tuần 26 đã cập nhập trên cổng thông tin ctt.hust.edu.vn

Khoa Lý luận chính trị nhận đơn phúc tra của sinh viên (theo mẫu trên trang web của khoa) tại văn phòng khoa: p312A nhà D3 (gặp Cô Hà), thời hạn tiếp nhận đến hết ngày 15/04/2022.

Trường hợp có sự thay đổi kết quả, sẽ cập nhật lên cổng thông tin ctt.hust.edu.vn (Nếu không có sự thay đổi trên cổng thông tin ctt.hust.edu.vn tức là kết quả vẫn giữ nguyên).

Khoa Lý luận chính trị trân trọng thông báo.