Truy cập nội dung luôn

Cán bộ & Giảng viên Cán bộ & Giảng viên

NHÓM CHUYÊN MÔN TRIẾT HỌC

TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Ghi chú

1

Trần Việt Thắng

GVC

Tiến sỹ

Trưởng chuyên môn

2

Đinh Thanh Xuân

GVCC. PGS

Tiến sỹ

Trưởng Khoa

3

Mai Thị Thanh

GVCC

Tiến sỹ

 

4

Hoàng Thị Hạnh

GVCC

Tiến sỹ

 

5

Lê Văn Kiện

GVC

Thạc sỹ

 

6

Hoàng Thu Hương

GVC

Tiến sỹ

 

7

Vũ Mai Lương

GVC

Thạc sỹ

 


NHÓM CHUYÊN MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Ghi chú

1

Ngô Quế Lân

GVC

Thạc sỹ

Phó trưởng khoa, Trưởng chuyên môn

2

Trịnh Huy Hồng

GV

Thạc sỹ

 

3

Nguyễn Thị Phương Dung

GV

Thạc sỹ

 
4 Phan Yến Trang

GV

Thạc sỹ  

NHÓM CHUYÊN MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Huyền

GVC

Tiến sỹ

Trưởng chuyên môn

2

Lương Minh Hạnh

GVC

Thạc sỹ

 

3

Nguyễn Quang Trường

GVC

Thạc sỹ

 

4

Hoàng Ánh Đông

GV

Cử nhân

 

 NHÓM CHUYÊN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

STT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Ghi chú

1

Hà Thị Dáng Hương

GVC

Tiến sỹ

Trưởng chuyên môn

2

Nguyễn Quốc Đoàn

GVC

Thạc sỹ

Phó trưởng khoa

3

Phạm Thị Mai Duyên

GVC

Thạc sỹ

 

4

Nguyễn Thị Thu Hà

GV

Thạc sỹ

 

 

NHÓM CHUYÊN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Ghi chú

1

Phạm Nguyên Phương

GVC

Tiến sỹ

Trưởng chuyên môn

2

Lê Thị Lan

GVC

Thạc sỹ

 

3

Hoàng Thị Lan

GVC

Thạc sỹ

 

4

Lê Tiến Dũng

GVC

Tiến sỹ

 

THƯ KÝ KHOA

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Ghi chú

1

Trần Thị Việt Hà

Thư ký kiêm giáo vụ

 

 

2

Cao Thị Bích Hạnh

Kế toán

 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

2 4 2 2 6 5
Đang online: 379
Hôm nay: 817
Trong tuần: 4513
Trong tháng: 15558