Truy cập nội dung luôn

Danh mục cán bộ Danh mục cán bộ

Quay lại

ThS. Lê Thị Lan

Ảnh

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Các môn giảng dạy:

- Lịch sử Đảng CSVN

- Đường lối CM của Đảng CSVN

-  Chính trị

Hướng nghiên cứu:

Những tác động tới sinh viên trong việc thực hiện đào tạo Tín chỉ ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

P. Trưởng Bộ môn

Học hàm, học vị: GVC, Thạc sỹ

Email: lan.lethi@hust.edu.vn

Địa chỉ liên hệ: P308, nhà D3, Khoa luận chính trị

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu khoa học:

- Những tác động tới sinh viên trong việc thực hiện đào tạo Tín chỉ ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2011)

 

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Một số sách đã xuất bản:

- Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2002

- Bài giảng môn Chính trị (chủ biên). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2011.

- Bài giảng môn Pháp luật (chủ biên). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2012

- Giáo trình Chính trị (Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội). (Chủ biên) Nhà xuất bản Bách khoa, quý 3/2016

 - Giáo trình Pháp luật ( Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội) (chủ biên) Nhà xuất bản Bách khoa. quý 3/2016


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 5 1 7 1 5
Đang online: 73
Hôm nay: 257
Trong tuần: 1436
Trong tháng: 4859