Tin tức Tin tức

Thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học...
BUỔI SINH HOẠT NGOẠI KHÓA THƯỜNG NIÊN CỦA NHÓM CHUYÊN MÔN CNXHKH CHỦ ĐỀ: ...
N hân dịp kỉ niệm 204 năm ngày sinh C.Mác (1818- 2022), thứ năm ngày 05/05/2022, nhóm...
Hoạt động Nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu khoa học của sinh viên luôn là mảng hoạt động nhận...

Sự kiện Sự kiện

07
TH 05
Tháng Tư ghi dấu những sự kiện lớn của đất nước và thế giới. Chuyên mục "HỌC TỪ SỰ KIỆN" điểm lại...
10
TH 04
Trở lại với hình thức học trực tiếp tại Trường trong học kỳ 2021-2, chuyên mục "HỌC TỪ SỰ KIỆN"...
31
TH 01
Chuyên mục "HỌC TỪ SỰ KIỆN" số tháng 01/2022 là số cuối của học kỳ 1 năm học 2021-2022, nhìn lại...
31
TH 12
Chuyên mục "HỌC TỪ SỰ KIỆN" số tháng 12/2021 nhìn lại "tháng 12" với những dấu ấn sự kiện, nhân...

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Kết quả thi cuối kỳ 2021-1 của học phần Kinh tế Chính trị Mác – Lênin (SSH1121) đã cập nhập trên...
Căn cứ Quyết định của Ban Giám hiệu về việc thành lập Hội đồng đánh giá công trình SV NCKH 2021...
Khoa Lý luận chính trị tiếp nhận Đơn xin phúc tra bài thi cuối kỳ 2020-2 của sinh viên theo...
Mẫu phúc tra dành cho sinh viên có nhu cầu phúc tra điểm thi các môn Lý luận Chính trị. Thời hạn...