Truy cập nội dung luôn
Quay lại

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN PHÚC TRA ĐIỂM THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Kết quả thi cuối kỳ 2020-2 của học phần Kinh tế chính trị (SSH1121) đã cập nhập trên cổng thông tin ctt.hust.edu.vn

Thực hiện giãn cách vì dịch Covid-19, Khoa Lý luận chính trị tiếp nhận Đơn xin phúc tra của sinh viên theo phương thức trực tuyến. Sinh viên truy cập và điền thông tin vào Đơn xin phúc tra, thời hạn tiếp nhận đến hết ngày 15/10/2021.

Trường hợp có sự thay đổi kết quả, sẽ cập nhật lên cổng thông tin ctt.hust.edu.vn (Nếu không có sự thay đổi trên cổng thông tin ctt.hust.edu.vn tức là kết quả vẫn giữ nguyên).

Khoa Lý luận chính trị trân trọng thông báo.

  •  
  •