Truy cập nội dung luôn

Sách xuất bản Sách xuất bản

Một số sách tham khảo do đội ngũ giảng viên Kinh tế chính trị là Tác giả/đồng tác giả xuất bản:

TT Tên sách Nhà xuất bản Tác giả Bìa 1
1 99 Bài tập Học thuyết Giá trị thặng dư NXB Bách khoa Hà Nội 2022, ISBN 978-604-316-659-0

Ngô Quế Lân (Chủ biên), Nguyễn Thị Phương Dung, Trịnh Huy Hồng, Phan Yến Trang

99 Bài tập Học thuyết Giá trị thặng dư

2

Hướng dẫn ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (Học phần II) NXB Bách khoa Hà Nội 2015, ISBN 978-604-938-687-9 PGS. Trần Thị Lan Hương, Ngô Quế Lân, Nguyễn Ánh Nga, Ngô Thanh Vân
3 Kinh tế chính trị Mác-Lênin NXB Khoa học và kỹ thuật 2008. Số xuất bản: 82-2008/CXB/641-02/KHKT Cao Thị Toàn (chủ biên)
4 Kinh tế chính trị Mác-Lênin NXB Lao động xã hội 2008. Số xuất bản: 103-2008/CXB/54-05/LĐXH Trần Thị Lan Hương
5 Kinh tế học đại cương (dành cho khối kinh tế các trường kỹ thuật) NXB Giáo dục Việt Nam 2009. Số xuất bản: 375-2009/CXB/20-726/GD Trần Thị Lan Hương
6 Quản lý & Phát triển Kinh tế đầu tư và Chuyển giao công nghệ ở Việt Nam NXB Khoa học và kỹ thuật 2014, ISBN 978-604-67-0327-3

NGƯT. Ngô Văn Quế, Ngô Quế Lâm, Ngô Quế Lân

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 5 1 6 9 5
Đang online: 66
Hôm nay: 237
Trong tuần: 1416
Trong tháng: 4839