Truy cập nội dung luôn
Quay lại

THÔNG BÁO: PHÚC TRA ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ 2021.1

Kết quả thi cuối kỳ 2021-1 của học phần Kinh tế Chính trị Mác – Lênin (SSH1121) đã cập nhập trên cổng thông tin ctt.hust.edu.vn

Sinh viên có nhu cầu phúc tra vui lòng điền thông tin vào Form Phúc tra Học phần Kinh tế Chính trị Mác - Lêninhttps://forms.office.com/r/YnDCkcLw94

Thời hạn tiếp nhận phúc tra: đến hết ngày thứ Hai, ngày 4/4/2022.